Сбогом и се пази!

Откакто Денят на последното сбогом стана официален празник, няколко пъти бях идвал на тази гара. Купувах си кафе, излизах на перона и гледах как множеството от хора с официални костюми и рокли се прощава със своето детство. Детството бе пъстро и шумно, ядеше шоколад или ближеше сладолед, подскачаше на куц крак, прелиташе край вагоните на тротонетки или тържествено притискаше към гърдите си плюшени животни.

Read More